بیمارستان فوق تخصصی مدائن


تذکر :
1- توجه داشته باشید که اطلاعات بعد از ثبت قابل ویرایش نمی باشد لذا خواهشمند است با دقت فرم زیر را تکمیل فرمائید
2- لطفاً اطلاعات خود را به زبان فارسی وارد نمایید
کد ملی:     
نام:     
نام خانوادگی:     
تصحیلات:     
دانشگاه:     
تاریخ تولد:     
وضعیت تاهل:      
تعداد فرزندان:      
سنوات خدمت:   
معرف:   
تلفن:     
موبایل:     
ایمیل:   
آدرس پستی:     
سوابق دوران طرح یا سربازی:   
نام محل خدمت قبلي و سابقه كار در چه بخش هايي داشتيد:   
دوره هاي آموزشي تخصصي طي شده:   
متقاضي چه شيفت كاري مي باشيد: