نتایج انتخابات رادیولوژی ایران

  • تاریخ انتشار : 08/08/1398

نتایج انتخابات الکترونیک اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن رادیولوژی ایران

نتایج انتخابات الکترونیک اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن رادیولوژی ایران (آبانماه98)

اعضاي هيئت مديره

1-  مرتضي صانعي  طاهري

2-  حميدرضا حقيقت خواه

3 - الهام كشاورز

برای مشاهده عکس ها، بر روی آن کلیک نمایید

تاریخچه بیمارستان

تاریخچه بیمارستان

بيمارستان مدائن در 19 بهمن سال 1349 و با اهتمام مؤسسين آقايان دكتر داوود كاظمي ، دكتر عطاء اله طوسي ، دكتر جهانگير وثوقي ، دكتر منوچهر خجسته و ديگر اعضاء و خانم دكتر اشرف الملوك مصاحب با هدف ارائه خدمات بهداشتي درماني در خيابان صباء جنوبي شروع به فعاليت نموده است اين مركز در ابتدا داراي 62 تخت و بخش هاي داخلي ، جراحي ، اطاق عمل ، زايشگاه ، راديولوژي و قسمت هاي وابسته بوده است كه به تدريج و طي سال هاي متمادي با بازسازي و گسترش و توسعه بنا ظرفيت بيمارستان به 162 تخت افزايش يافته است .