• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021

تاریخ انتشار : 08/08/1398


نتایج انتخابات الکترونیک اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن رادیولوژی ایران

نتایج انتخابات الکترونیک اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن رادیولوژی ایران (آبانماه98)

اعضاي هيئت مديره

1-  مرتضي صانعي  طاهري

2-  حميدرضا حقيقت خواه

3 - الهام كشاورز

about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9