منشور بيمارستان مدائن

 
چشم انداز بيمارستان

دستيابي به جايگاه بهترین بيمارستان فوق تخصصي خصوصی  در توسعه مدیریت علمی و بهبود مستمر کیفیت خدمات تا سال 1397

ارزش های بيمارستان

  •     رعایت عدالت و کرامت انسانی
  •     پایبندی به اصول مسئولیت مدنی
  •     مسئولیت پذیری و پاسخدهی
  •     ارج نهادن به جایگاه والای علم و عالم
  •     پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای
  •     مشتری مداری