• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021
:مدیر عامل بیمارستان

 دکتر  فرشيد شعباني

 
 
:رئیس هیئت مدیره

دکتر  علي اصغر ظفرآسوده

:اعضاء هيئت مدیره

 دکتر  فرشيد شعباني

دکتر  علي اصغر ظفرآسوده

دكتر محمد طالبيان

دکتر حسين نايب آقائي

 

دکتر مصدق جباري

:مسئول دفتر مدير عامل

   خانم وصوي 


about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9