• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021هزینه کل به دلار

هزینه کل به ریال

حدود روز بستری

شرح خدمات درمانی

نوع خدمات

 

 

250000000

هفت روز

 

کانسر معده

جراحی

 

300000000

ده روز

 

کانسر مری

 

75000000

سه روز

 

کوله سیستکتومی

 

250000000

هفت روز

 

کانسر کولون

 

100000000

 

 

لاپاراتومی

 

90000000

دو روز

 

تیروئیدکتومی

 

90000000

یک روز

 

کانسر پستان

 

200000000

هفت روز

 

تعویض مفصل زانو

ارتوپدی

 

250000000

هفت روز

 

تعویض مفصل هیپ

 

50000000

یک روز

 

آنژیوگرافی

قلب و عروق

 

250000000

یک روز

 

آنژیوپلاستی

 

500000000

هفت روز

بای پس

جراحی قلب باز

 

400000000

هفت روز

تعویض دریچه

جراحی قلب باز

 

110000000

هفت روز

در بخش CCU

درمان طبی بستری

 

3000000

یک روز

سرپایی

شیمی درمانی ساده

کانسر و شیمی درمانی

 

5000000

یک روز

سرپایی

شیمی درمانی پیچیده

 

15000000

یک روز

 

پیوند مغز و استخوان

 

80000000

 

 

درمان طبی بستری

 

100000000

 

 

بیماری های ریه

داخلی

 

100000000

 

 

بیماری های عفونی

 

100000000

 

 

بیماری های کلیوی

 

60000000

 

 

بیماری های غدد

 

60000000

 

 

بیماری های گوارش

 

40000000

 

 

بیماری های اطفال

 

85000000

سه روز

 

هیستروکتومی

زنان

 

50000000

دو روز

 

سیتوسل رکتوسل

 

50000000

دو روز

 

کیست تخمدان

 

100000000

یک هفته

 

نفروکتومی

اورولوژی

 

25000000

یک روز

 

سیتوسکوپی

 

120000000

ینج روز

 

پروستاتکتومی

 

80000000

سه روز

 

سنگ حالب

 

80000000

یک روز

 

سیتوپلاستی

ENT

 

150000000

یک روز

 

سپتورینوپلاستی

 

200000000

10-7 روز

 

آندوسکوپی سینوس

 

450000000

5-4 روز

 

تومور مغز

جراحی مغز و اعصاب

 

250000000

1-2 روز

گردنی

لامینکتومی

 

100000000

یک روز

کمری

لامینکتومی

 

45000000

 

 

کارپاتونل

 

2200000

 

 

EEG

داخلی مغز و اعصاب

 

3000000

 

 

TCD

 

5500000

 

 

EMG & NCV

 

100000000

 

سکته های مغزی و خونریزی مغزی

درمان طبی

 

about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9