• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021
مدير پرستاري بيمارستان مدائن:
 

خانم مژده صيادي

مسئول دفتر:
   
  خانم نازنین نصیری

سوپروايزرهای  باليني عصر و شب :

خانم امير جمشيدي- آقاي اسماعيلي- خانم عموزاده- خانم صالحي

سوپروايزر آموزشي:

خانم عارفي

سوپروايزر كنترل عفونت وسوپروایزر بالینی صبح:

خانم فاطمه نصيري

about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9