• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021
مراحل پذيرش درمانگاه:

1- مراجعه بيمار به واحد پذيرش درمانگاه
2-پرسش منشی درمانگاه از بیمار در مورد شناخت قبلی از پزشک مربوطه در صورت آشنایی یا مراجعات قبلی بیمار، ارجاع بیمار به پزشک 
3-در صورت عدم  آشنایی بیمار با پزشک، سوال در مورد نوع بیماری و یا عارضه از بیمار و  معرفی بیمار به پزشک آنکال مربوطه در بیمارستان
4-اطلاع رسانی به بیمار در مورد هزینه ویزیت و ارجاع بیمار به صندوق بیمارستان برای پرداخت  هزینه معاینه طبق تعرفه
5-پرسش و ثبت اطلاعات بیمار توسط منشی درمانگاه و تشکیل پرونده
6-دریافت فیش ویزیت پرداختی بیمار به صندوق توسط منشی درمانگاه از بیمار
7-هماهنگی منشی با پزشک مربوطه جهت ویزیت بیمار
8-هدایت بیمار توسط منشی به اتاق معاینه پزشک


جهت كسب اطلاعات بيشتر با منشی پذیرش درمانگاه بیمارستان مدائن با شماره
9-66465355داخلي 453-353تماس حاصل فرماييد

about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9