• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021 
دپارتمان بیماران بین المللی IPD

گردشگری سلامت به چه معناست؟ به مسافرت افراد از محل دائم زندگي خود جهت حفظ، بهبود يا حصول مجدد سلامت جسمي و ذهني فرد به مدتي بيش از 24 ساعت و كمتر از يك سال گردشگري سلامت گفته می شود.

سازمان جهانی گردشگری ( WTO ) به طور خاص، گردشگری سلامت را چنین تعریف می کند : استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی ) منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد که بیش از 24 ساعت است به طول می

انجامد .  

 

واحد :IPD  International Patient Department 

واحدی در مؤسه پزشكي است که وظيفه آن ايجاد هماهنگي های لازم جهت ارائه خدمات

تشخيصي و درماني به بيماران خارجي است.

كميته گردشگري سلامت هر دوماه يكبار برگزار مي گردد و اعضاي كميته شامل:

دكتر سهراب نقي زاده)پزشك (IPD

دكتر فرشيد شعباني(مديرعامل)

سميرا رئوفي(كارشناس IPD)

دكتر سعيد خان محمدي(مدير اجرايي)

فاطمه نصيري(پرستار IPD)

مژده صيادي (مدير پرستاري)

طيبه موسوي (مسئول ترخيص)

اميد علايي(مسئول IT)

غزاله حامد (مسئول پذيرش)

ربابه موسايي(مسئول مدارك پزشكي)

خانم امير جمشيدي(پرستار IPD)

خانم نعمت اللهي (پرستار IPD)

 

 

طبق مصوبات كميته گردشگري هزينه ارائه خدمات براي بيماران بين الملل در اين مركز برابر با هزينه درمان بيماران ايراني و طبق كتاب ارزش های نسبی سلامت ميباشد.

تلفن دفتر بيماران بين الملل:  

سميرا رئوفي  66463600

IPD.madaen@gmail.com

برای دانلود مستندات لطفا اینجا کلیک کنید 

 

لینک دانلود آیین نامه تاسیس


لینک دانلود آیین نامه بیمارستان

about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9