خدمات توريسم سلامت 
دپارتمان بیماران بین المللی IPD

گردشگری سلامت به چه معناست؟ به مسافرت افراد از محل دائم زندگي خود جهت حفظ، بهبود يا حصول مجدد سلامت جسمي و ذهني فرد به مدتي بيش از 24 ساعت و كمتر از يك سال گردشگري سلامت گفته می شود.

سازمان جهانی گردشگری ( WTO ) به طور خاص، گردشگری سلامت را چنین تعریف می کند : استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی ) منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد که بیش از 24 ساعت است به طول می

انجامد .  

 

واحد :IPD  International Patient Department 

واحدی در مؤسه پزشكي است که وظيفه آن ايجاد هماهنگي های لازم جهت ارائه خدمات

تشخيصي و درماني به بيماران خارجي است.

كميته گردشگري سلامت هر دوماه يكبار برگزار مي گردد و اعضاي كميته شامل:

دكتر داريوش حيدري)پزشك (IPD

دكتر فرشيد شعباني(مديرعامل)

سميرا رئوفي(كارشناس IPD)

دكتر سعيد خان محمدي(مدير اجرايي)

فاطمه نصيري(پرستار IPD)

گلچين اقبالي(مدير پرستاري)

فاطمه نصيري(سوپروايزر كنترل عفونت)

اميد علايي(مسئول IT)

غزاله حامد (مسئول پذيرش)

ربابه موسايي(مسئول مدارك پزشكي)

طيبه موسوي (مسئول ترخيص)

 

 

طبق مصوبات كميته گردشگري هزينه ارائه خدمات براي بيماران بين الملل در اين مركز برابر با هزينه درمان بيماران ايراني و طبق كتاب ارزش های نسبی سلامت ميباشد.

تلفن دفتر بيماران بين الملل:  

سميرا رئوفي    332 -66465355

IPD.madaen@gmail.com

برای دانلود مستندات لطفا اینجا کلیک کنید 

لینک دانلود فرایندهای واحد

لینک دانلود آیین نامه تاسیس

لینک دانلود آیین نامه بیمارستان