كارمندهاي نمونه بيمارستان

                                         کارمندان نمونه بیمارستان مدائن(سه ماهه اول سال7 9)

 

 

 خانم ليلااكبرزاده

 

پرسنل بخش 4 

آقاي سعيد جهانگيري

 

پرسنل آ‍زمايشگاه

خانمپريسامعبودي

 

پرسنل بخش 9 

خانم ريحانه نگهبان

 

 پرسنل بخش 5

کارمندان نمونه بیمارستان مدائن(سه ماهه    دوم   سال7 9)

 

خانم آيداموقر

 

پرسنل پذيرش

آقاي علي سليماني

 

پرسنل داروخانه

خانم مريم ‍ ژياناعظم

 

پرسنل بخش CCU

آقاي رضامحمدي

 

پرسنل بخش 2

آقاي احمد خردمند

 

پرسنل انتظامات