برگزاری مراسم روز پزشک و کارمند در بیمارستان مدائن

روز چهارشنبه 1 شهریور ۹6 در محل سالن کنفرانس به مناسبت روز پزشک و روز کارمند مراسم جشنی در بیمارستان مدائن برگزار شد. سپس برنامه ها شامل اجرای موسیقی و کلیپ پخش شد. در ادامه دکتر شعبانی رئیس بیمارستان ضمن تبریک به پزشکان وکارمندان از زحمات آنان در روند اجرای کار بیمارستان و رسیدن به اهداف که خدمت به جامعه و پیشرفت و ارتقای مجموعه است تشکر کرد