فرم آپلود مدارک پزشکی بیمار

عنوان
نام

نام خانوادگی

سن
کدملی
تلفن ثابت
تلفن همراه
آدرس
ایمیل
پزشک مورد نظر
بیمار قبلی پزشک هستم؟
علت مراجعه را به صورت مختصر ثبت کنید
این فرم توسط خود بیمار پر شده است؟
مشخصات پر کننده فرم

نام
نام خانوادگی
نسبت با بیمار
خلاصه وضعیت و شرح حال
لطفا در این قسمت، خلاصه ای از سوابق پزشکی خود همراه با وضعیت عمومی،سیر علائم فعلی خود را بنویسید
آپلود مدرک اول
نوع مدرک
تاریخ
آپلود مدرک دوم
نوع مدرک
تاریخ
آپلود مدرک سوم
نوع مدرک
تاریخ
آپلود مدرک چهارم
نوع مدرک
تاریخ


تاریخچه بیمارستان

تاریخچه بیمارستان

بيمارستان مدائن در 19 بهمن سال 1349 و با اهتمام مؤسسين آقايان دكتر داوود كاظمي ، دكتر عطاء اله طوسي ، دكتر جهانگير وثوقي ، دكتر منوچهر خجسته و ديگر اعضاء و خانم دكتر اشرف الملوك مصاحب با هدف ارائه خدمات بهداشتي درماني در خيابان صباء جنوبي شروع به فعاليت نموده است اين مركز در ابتدا داراي 62 تخت و بخش هاي داخلي ، جراحي ، اطاق عمل ، زايشگاه ، راديولوژي و قسمت هاي وابسته بوده است كه به تدريج و طي سال هاي متمادي با بازسازي و گسترش و توسعه بنا ظرفيت بيمارستان به 162 تخت افزايش يافته است .