جراحی کلیه مجاری ادراری و پیوند کلیه

معرفی پزشکان

جدید ترین اخبار و اطلاعیه های بیمارستان را در این بخش مشاهده کنید.

دكتر ایرج هروی
دكتر سهراب  نقی زاده

دكتر سهراب نقی زاده

جراح و متخصص كلیه و مجاری ادراری و ناباروری مردان
دكتر اسماعیل  عظیمی شهرابی

دكتر اسماعیل عظیمی شهرابی

جراح و متخصص كلیه و مجاری ادراری
صفحه 1 از 1
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا