جراحی عمومی

معرفی پزشکان

جدید ترین اخبار و اطلاعیه های بیمارستان را در این بخش مشاهده کنید.

دکتر پدرام طالبیان

دکتر پدرام طالبیان

فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی
دكتر منصور یزدانبد
دكتر محمود ناظری
دکتر علی  خوشکار
دكتر سیروس فقیه كیا
دكتر عبدالحمید حسابی
دكتر نفیسه جوادی
پروفسور ایرج  شاملو
دكتر نفیسه جوادی
دكتر ابوالفضل  جمال عباسی
دكتر ضیاء اله  حكیمیان

دكتر ضیاء اله حكیمیان

جراح عمومی- جراح تیروئید
دكتر اسماعیل حاجی نصراله
دكترفرشید شعبانی
صفحه 1 از 1
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا