جراحی قلب باز

معرفی پزشکان

جدید ترین اخبار و اطلاعیه های بیمارستان را در این بخش مشاهده کنید.

دكترناصر ناظم
دكتر محمدرضا عباسلو
دكتر سعید  ناظم

دكتر سعید ناظم

فوق تخصص جراحی قلب و عروق
صفحه 1 از 1
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا