متخصص داخلی، گوارش

معرفی پزشکان

جدید ترین اخبار و اطلاعیه های بیمارستان را در این بخش مشاهده کنید.

دكتر شهرام  میرمومن
دكتر بیژن  محمودی
دكتر مسعود  شلتوكی

دكتر مسعود شلتوكی

متخصص بیماریهای داخلی
دكتر شهرام میرمومن

دكتر شهرام میرمومن

فوق تخصص گوارش و كبد
دكتر عبداله  كیانی شبستری
دكتر عباس تحصیلی
صفحه 1 از 1
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا