متخصص اورتوپدی

معرفی پزشکان

جدید ترین اخبار و اطلاعیه های بیمارستان را در این بخش مشاهده کنید.

سید حسین بلوری
دكتر محمد طالبیان
دكترحسین  حیدری

دكترحسین حیدری

جراح و متخصص ارتوپدی
دكترعلی رهجو
دكترسید محمد علی موسویان
صفحه 1 از 1
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا