دكتر الهام انصاري پور

دكتر الهام انصاري پور


دكتر الهام انصاري پور
فلوشيپ فوق تخصصي الكترو فيژيولوژي و پيس ميكر
.

مسول فنی بخش آنژیوگرافی و الکتروفیژیولوژی

سوابق :

شانزده سال سابقه كار در بيمارستان قلب شهيد رجايي تهران و اصفهان 

سوابق تحصيلي :

فلوشيپ فوق تخصصي الكترو فيژيولوژي و پيس ميكر

ابليشن :

امروزه از روش تخريب با استفاده از كاتتر به طور گسترده اي براي درمان انواع تاكي كاردي (ضربان سريع قلب ) دهليزي، مثل فيبريلاسيون دهليزي، فلوتردهليزي و تاكي كاردي بطني استفاده مي شود . براي انجام تخريب با كاتتر ،الكتروفيژيولوژيست (پزشك متخصص تشخيص و درمان آريتمي ها) يك يا چند كاتتر كه در انتهاي خود الكترود دارند را وارد حفرات قلب مي كند و ازنوعي انرژي (معمولا امواج راديويي) براي نابود كردن (تخريب) بافت غير طبيعي قلب باعث ايجاد پيام هاي الكتريكي اضافي مي شود ،استفاده مي نمايند. مساحت ناحيه اي بافت قلب كه تخريب مي شود خيلي كم است (درحدود يك پنجم اينچ) و در كاركرد كلي قلب هيچ انرژي ندارد .يك اسكار (بافت ترميمي) كوچك و بدون خطر در اين ناحيه تشكيل مي شود  و ريتم طبيعي قلب باز ميگردد.

اين روش ميزان موفقيت بسيار بالاي داشته و عوارض جانبي كم دارد و به بي هوشي ملايم و بي حسي موضعي نياز دارد.اين روش درد و ناراحتي اندكي دارد و بسياري از افراد بعد از چند روز به فعاليت معمولي خود بر مي گردند.در بيشتر افراد تاكي كاردي مداوا مي شود و اين افراد ديگر نيازي به استفاده از داروهاي ضد آريتمي ندارند.

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا