دكتر سید حسن عارفی

دكتر سید حسن عارفی


دكتر سید حسن عارفی
قلب و عروق
0
استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكی تهران 

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی
فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق 
دارای دیپلم عالی تخصصی (برد) داخلی -درون بلوغ و اطفال از امریكا
اینترنشنال كاردیولژ (بالون انژیوپلاستی)
آدرس مطب:
خ فلسطین بین جمهوری و انقلاب پلاك 226

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا