دكتر آرمان حكیم پور

دكتر آرمان حكیم پور


دكتر آرمان حكیم پور
قلب و عروق - فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی
0
استاد یاردانشگاه علوم پزشكی هرمزگان  (1380-1374)
 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشكی تهران (1380-1384)
شاغل در بخش خصویصی و دولتی در بیمارستانهای مدائن- كسری- لاله

بورد  تخصصی قلب و عروق فلوشیپ فوق تخصصی اقدامات مداخله ای قلب و عروق ( آنژیوپلاسی  عروق كرونر و محیطی)
اینتر ونشنیست عروق محیطی و كاروتید Endovascular  Interventionist عضو انجمن قلب امریكا (AHA) ، عضو انجمن اینترونشنیست های اروپا ( EAPCI)  همه روزه از ساعت 10 صبح الی 13 ظهر در بیمارستان مدائن حضور دارند.
 ادرس مطب :
خیابان احمد قصیر ( بخارست ) نبش خیابان 16  ساختمان پزشكی بخارست 

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا