بخش جراحی زنان

بخش جراحی زنان


بخش جراحی زنان
بخش جراحی زنان
معرفی بخش جراحی  زنان

نوع بیماران بستری :  بیماران  جراحی زنان

نام مسئول علمی بخش: خانم دکتر  سیمین موسوی جراح  زنان

نام سر پرستار بخش : خانم   فاطمه روز بهانی کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح پرستار:1    کمک بهیار :   1 خدمات :1   منشی :1

تعداد پرسنل در شیفت عصر  پرستار:2   کمک بهیار :  1    خدمات : 2

تعداد پرسنل در شیفت شب پرستار: 1   کمک بهیار :   1    خدمات :1

 معرفی پزشکان جراح زنان ، بخش جراحی زنان :

خا نم دکتر پروین رهبر/ اقای دکتر همایون سمیعی/ خانم دکتر  مریم رستگار/

آ قای دکتر حسین بشیری/ خانم دکتر نیلوفر فیوضی /خانم دکتر شادخت لوزانی/

خانم دکتر اشرف السادات  مطهری /نزهت السادات نجفی/ خانم دکتر نوشین  صفوی /

خانم دکتر افسانه آقا زاده نا ئینی/ خانم دکتر  افسانه پوراحمد

 معرفی پرسنل بخش جراحی زنان :

منشی :

خانم علی اکبری

جهت  ترویج زایمان طبیعی برگزاری كلاسهای رایگان آموزش زایمان طبیعی از هفته 20 بارداری تا 32 بارداری به مدت 8 جلسه در روزهای پنجشنبه از ساعت 11 الی 13ظهر
 
جهت كسب اطلاعاتی بیشتر با شماره تلفن 66465955-9 داخلی 361-360 تماس حاصل فرمائید

 


*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا