بخش ICU جنرال

بخش ICU جنرال


بخش ICU جنرال
بخش ICU جنرال

معرفی بخش ICU جنرال  (مراقبت های ویژه ):

نوع بیماران بستری :  کلیه بیماران نیازمند به مراقبت ها ی ویژه

نام مسئول علمی بخش: آقای  دکتر  علی اصغر ظفر آسوده ( متخصص بیهوشی )

نام سر پرستار بخش : خانم  شیوا صالحی

تعداد پرسنل در شیفت صبح )پرستار:5 تکنسین :  1  کمک بهیار : 2  خدمات : 2  منشی :1  )

تعداد پرسنل در شیفت عصر  )پرستار:5 تکنسین :1 کمک بهیار :  2 خدمات : 2   )

تعداد پرسنل در شیفت شب )پرستار: 5 تکنسین : 1 کمک بهیار :   2  خدمات :2   )


 معرفی پزشکان بخش  ICU جنرال:

آقای دکتر حسین نائب آقایی ( جراح مغز واعصاب ) آقای دکتر مسعود مردانی ( متخصص عفونی )

آقای دکتر فرخ فرزانفر ( متخصص قلب ) آقای دکتر فخرالدین نور محمدی ( متخصص قلب )

آقای دکتر مصدق جباری ( متخصص کلیه ) آقای دکتر شیرزاد  ازهری ( جراح مغز واعصاب )

آقای دکتر بهادر میر شکار ( متخصص بیهوشی ) ،) ،آقای دکتر احمد موسویان  ( متخصص ریه )

آقای دکتر محمد علی موسویان ( جراح ارتوپدی )، دکتر شروین یزدانی (متخصص بیهوشی )

دکتر داریوش حیدری (نورولوژ)، دکتر حسین پور محمودیان (نورولوژ )،دکتر مسعود شابه پور (جراح مغز و اعصاب )

منشی :

خانم چگینی 


*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا