بخش زایمان

بخش زایمان


بخش زایمان
بخش زایمان
معرفی بخش  زایمان

نوع بیماران بستری
 
 کلیه موارد مر بوط به زنان
نام مسئول علمی بخش: خانم دکتر مریم رستگار جراح ومتخصص زنان وزایمان
 
نام سر پرستار بخش : خانم سمانه سادات تقوی  کارشناس مامایی
تعداد پرسنل در شیفت صبح  ماما  :2   کمک بهیار : 1   خدمات :1
تعداد پرسنل در شیفت عصر  ماما  :1   کمک بهیار : 1
تعداد پرسنل در شیفت شب  ماما : 1   کمک بهیار : 1  

جراح زنان و زایمان دربخش زایمان :
خانم دکتر مریم پوررضا/ خانم دکتر نزهت السادات نجفی  /  خانم دکتر نیلوفرفیوضی    /   خانم دکتر نوشین صفوی  /  خانم دكتر مریم رستگار  / خام دكتر سیمین موسوی / خانم دكتر صادقی پور / جناب آقای دكتر محمد حسین بشیری / جناب آقای دكتر همایون سمیعی 
 
كلینیك تخصصی مراقبت های دوران بارداری بیمارستان مدائن
  
تحت نظرمتخصصین زنان و زایمان و كادر مجرب انجام زایمان طبیعی  به صورت رایگان می باشد.
جهت  ترویج زایمان طبیعی برگزاری كلاسهای رایگان آموزش زایمان طبیعی از هفته 20 بارداری تا 32 بارداری به مدت 8 جلسه در روزهای پنج شنبه از ساعت 11 الی 13  ظهر  برگزار می شود.
جهت كسب اطلاعاتی بیشتر با شماره تلفن 66465955-9 داخلی 361  -360 تماس حاصل فرمائید

 

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا