• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021 
چشم انداز بيمارستان

دستيابي به جايگاه بهترین بيمارستان فوق تخصصي خصوصی  در توسعه مدیریت علمی و بهبود مستمر کیفیت خدمات تا سال 1397

ارزش های بيمارستان

  •     رعایت عدالت و کرامت انسانی
  •     پایبندی به اصول مسئولیت مدنی
  •     مسئولیت پذیری و پاسخدهی
  •     ارج نهادن به جایگاه والای علم و عالم
  •     پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای
  •     مشتری مداریabout

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9