معرفی بخش های بیمارستان مدائن

اخبار و اطلاعات

جدید ترین اخبار و اطلاعیه های بیمارستان را در این بخش مشاهده کنید.

بخش شیمی در مانی

بخش شیمی در مانی

بخش شیمی در مانی
اورژانس مدائن

اورژانس مدائن

اورژانس مدائن
بخش گوش و حلق و بینی

بخش گوش و حلق و بینی

بخش گوش و حلق و بینی
 اتاق عمل جنرال

اتاق عمل جنرال

اتاق عمل جنرال
اتاق عمل قلب

اتاق عمل قلب

اتاق عمل قلب
 بخش  زایمان

بخش زایمان

بخش زایمان
بخش آنژیو گرافی

بخش آنژیو گرافی

بخش آنژیو گرافی
بخش داخلی

بخش داخلی

بخش داخلی
بخش دیالیزصفاقی-همودیالیز

بخش دیالیزصفاقی-همودیالیز

بخش دیالیزصفاقی-همودیالیز
بخش جراحی عمومی

بخش جراحی عمومی

بخش جراحی عمومی
بخش آی سی یو (جراحی قلب باز)

بخش آی سی یو (جراحی قلب باز)

بخش آی سی یو (جراحی قلب باز)
بخش ICU  جنرال

بخش ICU جنرال

بخش ICU جنرال
بخش CCU

بخش CCU

بخش CCU
بخش داخلی قلب

بخش داخلی قلب

بخش داخلی قلب
بخش ارتوپدی

بخش ارتوپدی

بخش ارتوپدی
صفحه 1 از 2
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا