• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021*معرفی بخش اورژانس :

نام مسئول علمی بخش: 

آقای دکتر عباس تحصيلي ( متخصص داخلي )                              

نام سر پرستار بخش :

خانم آذين نوذري (کارشناس پرستاری )

تعداد پرسنل در شیفت صبح: 

)پرستار:4  -کمک بهیار : 2   -خدمات : 2   - منشی :1)       

* معرفی  پرسنل بخش اورژانس :

-منشی صبح:

خانم جعفري

منشی عصر و شب:  

آقاي احمدي

*-تجهیزات موجود در بخش اورژانس :


5عدد یو نیت بیمار ،  اعدد اتاق استراحت پر سنل ،  1عدد استیشن پرستاری ، 1عدد اتاق در مان ،  1عدد اتاق معاینه ،  1عدد اتاق تزریقات و پانسمان ،   اعدد اتاقCPR ،  1عدد اتاق عمل ،  1عدد  اتاق ایزوله ،   1عدد اتاق گچ ،  1عدد اتاق کثیف ،  1عدد انبار ملحفه(اتاق تمیز ) ،  1عدد سرویس فرنگی جهت پرسنل ، 1عدد سرویس ایرانی جهت بیماران می باشد  


 


about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9