مراحل پذیرش سرپاییمراحل پذیرش سرپایی

جهت معاینه سر پایی

 
مراجعه به اورژانس و معاینه توسط پزشک عمومی به صورت شبانه روزی  انجام میگردد
و یا جهت معاینه توسط پزشك متخصص و فوق تخصص به درمانگاه و کلینیک های فوق تخصصی مراجعه نمایید.
برنامه حضور پزشكان كلینیك فوق تخصصی بیمارستان مدائن

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

روز كلینیك

ساعت حضور

1

دكتر بیژن محمودی

متخصص داخلی(گوارش)

همه روزه با هماهنگی قبلی

ازساعت 12-9

2

دكترعباس تحصیلی

متخصص داخلی(گوارش)

همه روزه باهماهنگی قبلی

ازساعت10-8

3

دكتر شهرام میرمومن

فوق تخصص (گوارش و كبد)

سه شنبه-پنج شنبه

از ساعت20-15

4

دكتر محسن وزیرنظامی

جراح ومتخصص گوش و حلق و بینی

باهماهنگی مطب

----

5

دكتر حبیب اله مقدسی

متخصصگوش وحلق و بینی

باهماهنگی مطب

----

6

دكتر احمد موسویان

فوق تخصص ریه

روزهای زوج

ازساعت12-10

7

دكتر اكرم متموله

فوق تخصص ریه

روزهای فرد

ازساعت12-10

8

دكتر مهرداد اقدسی

فلوشیپ فوق تخصصی قلب و عروق(واریس)

یكشنبه ها

ازساعت19-14

 


*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا