خدمات بیمارستان مدائن

فرم آپلود مدارک پزشکی بیمار

مدارک پزشکی بیمار خود را، از این قسمت در سایت آپلود نمایید.

انتقاد و پیشنهاد گیرندگان خدمت

تمامی انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق این فرم برای همکاران ما ارسال کنید.حتما بررسی خواهد شد.

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان

برای مشاهده لیست بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان مدائن میتوانید به این بخش مراجعه کنید.

خدمات توریسم سلامت

گردشگری سلامت به چه معناست؟ به مسافرت افراد از محل دائم زندگي خود جهت حفظ، بهبود يا حصول مجدد سلامت جسمي و ذهني فرد به مدتي بيش از 24 ساعت و كمتر از يك سال گردشگري سلامت گفته می شود.

کنترل عفونت مدائن

پرسنل جدیدالورود یک هفته بعداز شروع به کار جهت ازمون توانمندی اولیه کنترل عفونت به واحد کنترل عفونت (واقع در نیم طبقه ی اول ، مجاور دفتر پرستاری ) نزد سو پر وایزر کنترل عفونت (خانم نصیری ) مراجعه نموده و ازمون توانمندی اولیه ...

اطلاعات تماس بیمارستان مدائن

آدرس پستی بیمارستان و شماره تماس : تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر -( خيابان صبای جنوبی سابق) – خیابان برادران مظفر جنوبي نبش محتشم تلفن تماس :9-66465355 -021 و 9-66405705 -021

دپارتمان بیماران بین المللی IPD

گردشگری سلامت به چه معناست؟به مسافرت افراد از محل دائم زندگي خود جهت حفظ، بهبود يا حصول مجدد سلامت جسمي و ذهني فرد به مدتي بيش از 24 ساعت و كمتر از يك سال گردشگري سلامت گفته می شود. سازمان جهانی گردشگری ( WTO ) به طور خاص، گردشگری سلامت را چنین تعریف می کند : استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی ) منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد – که بیش از 24 ساعت است – به طول می انجامد .

تاریخچه بیمارستان

تاریخچه بیمارستان

بيمارستان مدائن در 19 بهمن سال 1349 و با اهتمام مؤسسين آقايان دكتر داوود كاظمي ، دكتر عطاء اله طوسي ، دكتر جهانگير وثوقي ، دكتر منوچهر خجسته و ديگر اعضاء و خانم دكتر اشرف الملوك مصاحب با هدف ارائه خدمات بهداشتي درماني در خيابان صباء جنوبي شروع به فعاليت نموده است اين مركز در ابتدا داراي 62 تخت و بخش هاي داخلي ، جراحي ، اطاق عمل ، زايشگاه ، راديولوژي و قسمت هاي وابسته بوده است كه به تدريج و طي سال هاي متمادي با بازسازي و گسترش و توسعه بنا ظرفيت بيمارستان به 162 تخت افزايش يافته است .