اخبار و مقالات


در این بخش سعی داریم جدید ترین مقالات و اطلاعیه های بیمارستان مداین را با شما به اشتراک قرار دهیم
آموزش اعتباربخشی
انتشار : 1400/09/20

آموزش اعتباربخشی

در راستای استقرار بهبود استانداردهای اعتباربخشی و لزوم آگاهی پرسنل در دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستان مدائن تیم مدیریتی به آموزش پرسنل کلیه شیفت ها اعمم ار کادر درمان و اداری بصورت چهره به چهره پرداختند و پرسش و پاسخ نموده اند...

کنفرانس علمیDENSE BREAST
انتشار : 1400/09/12

کنفرانس علمیDENSE BREAST

کنفرانس علمی DENSE BREASTدر روز چهارشنبه مورخ 94/07/01 در سالن کنفرانس بیمارستان با 1.5 امتیاز بازآموزی و حضور پزشک سخنران جناب آقای دكتر آقای دكترمرتضی عطری و دیگر اعضاء پانل در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار میگردد...

یك ماما / یك مادر
انتشار : 1400/09/12

یك ماما / یك مادر

سمینار مراقبت یك ماما یك مادر به مدت دوروز به تاریخ 93/11/12 و 93/11/13 بهمن در بیمارستان مدائن برگذار میگردد شروع جلسه با خیرمقدم خانم دكترنجفی توضیح اهداف جلسه با سخنرانی خانم وفایی نژاد

چای سبز
انتشار : 1400/09/06

چای سبز

این افراد به هیچ عنوان چای سبز ننوشند