مراحل پذیرش بستری

مراحل پذیرش بستری

مراحل پذیرش بستری


راهنمای پذیرش بستری بیماران :
 
 1- مراجعه بیمار به واحد پذیرش بیمارستان
2-اخذ دستور بستری پزشك از بیمار
3-دریافت كارت شناسایی بیمار
4-در صورتی كه بیمار سابقه قبلی در بیمارستان داشته‌است، اطلاعات پرونده قبلی در دستور كار قرارمی‌گیرد و در صورت عدم مراجعه قبلی پس از دریافت اطلاعات هویتی برای بیمار تشكیل پرونده داده می‌شود.
5-در  صورتی كه بیمار بیمه تكمیلی داشته باشد، دریافت معرفی نامه
6-در صورتی كه بیمار بیمه نداشته باشد ودیعه دریافت میشود 
7-ثبت اطلاعات دریافتی در برنامه پذیرش كامپیوتر
8-پرینت برگه پذیرش بیمار وضمیمه كردن به سایر اوراق بیمار
9-هدایت بیمار توسط پرسنل  بخش مربوطه به بخش مورد نظر 
10-تحویل مدارك پرونده بیمار توسط وی به سرپرستار بخش مربوطه
11-بستری شدن بیمار در بخش مورد نظر صدور كارت همراه (در صورت دلخواه)

با هماهنگی بخش مربوطه جهت كسب اطلاعات بیشتربا مسئول واحد پذیرش با شماره 66465355 داخلی 355 تماس حاصل فرمایید

ساعات ملاقات بیماران:
بخش ها:
 
 
15الی17

بخش ویژه:

15.30الی16


 

مشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید