معرفی خدمات بخش ها

معرفی خدمات بخش ها

در این قسمت به معرفی پاراکلینیک ها میپردازیم.


معرفی واحد های پاراکلینیک:

آزمایشگاه:
 
نام مسئول آزمایشگاه : خانم دکتر مژگان نصیری
  نام مسئول فنی آزمایشگاه: خانم دکتر مژگان نصیری
 

همكاران پزشك  آزمایشگاه دكتر آرمان مركباتی  ,  دكتر كیومرث احمدی                                                                                                                               

سوپر وایزر آزمایشگاه: آقای سعیدرضا علمی
نام مسئول بانک خون: خانم معصومه سعیدیان


معرفی  پرسنل آزمایشگاه :

کارشناسان آزمایشگاه(صبح کار) :
خانم رویا ذوالفقاری-خانم مریم حق پناه-خانم پرژک رحمتی
خانم بهاره نی
کو منظور- خانم معصومه سعیدیان- خانم پریسا حسن زاده

 کارشناسان آزمایشگاه(شب کار):

  آقای غلامرضا سعیدی- آقای رضا نوابی- آقای عسگر عبداللهی
 آقای محمد احسان تاوپور- آقای حسین مرتضوی- آقای سعید جهانگیری


  منشی :

خانم فریده سعادتی-خانم شکیبا سلطانی فر- خانم زهرا قاسمی نژاد

این واحد شامل قسمت های زیر می باشد :
  پذیرش- اتاق آزمایش-سالن انتظار بیماران

پاتولوژی :

نام مسئول علمی پاتولوژی :
خانم دکتر مژگان نصیری -جناب  آقای دکتر آرمان مرکباتی 
       
  نام مسئول فنی پاتولوژی:
خانم دکتر مژگان نصیری

نام مسئول بخش پاتولوژی:
خانم دکتر مژگان نصیری

معرفی  پرسنل پاتولوژی :

تکنسین پاتولوژی(صبح کار):
خانم پری فیضی

تکنسین پاتولوژی(عصرکار):
آقای الیاس قریشی- آقای همایون چهری

منشی:
خانم ویولت جوادیان- ناهید اتابکی(صبح کار)
آقای ذبیح اله مشفق(عصرکار


داروخانه :

نام مدیریت داروخانه: آقای دکتر غلامحسین نیک نژاد
نام مسئول فنی داروخانه: خانم دکتر مینا برادری
 
معرفی  پرسنل داروخانه :


نام نسخه پیچ داروخانه:
آقای محسن آراسته- آقای فرهاد محمدی

  نام کمک نسخه پیچ:

آقای حسین سلیمانی

نام مسئول خرید دارو:
آقای علیرضا سلیمانی

:رادیولوژی

  نام مسئول فنی رادیولوژی: آقای دکتر عباس هنربخش
نام مسئول فیزیک رادیولوژی: آقای ستار سعیدی


:معرفی  پرسنل رادیولوژی

نام کارشناسان رادیولوژی:
آقای اسماعیل قلیانی

:نام تکنسین رادیولوژی
آقای باقر نصراله زاده- آقای حمید حسین پور-آقای امیر تاجیک
آقای یوسف طریقی- آقای کیخسرو آبیاری- نبی اله زهری-

:منشی
خانم باهره طاهری

:سی تی اسکن

نام مسئول فنی سی تی اسکن: آقای دکتر مرتضی صانعی

:معرفی  پرسنل سی تی اسکن

نام کارشناسان سی تی اسکن:
آقای غلامرضا خاموشی-آقای پیمان شادیان پور- آقای احمد آقازاده
آقای میثم شهبازی

نام کاردان سی تی اسکن:
آقای اصغر درخشان

 
منشی:
خانم ثریا رفعت پناه


فیزیوتراپی:

نام مسئول فنی فیزیوتراپی:   فیزیوتراپیست محمدرضا برزگر

:معرفی  پرسنل فیزیوتراپی
 
فیزیوتراپیست محسن صفار
فیزیوتراپیست محمدرضا برزگر
 
:مسئول روابط عمومی
 
خانم شبنم كبیری
 تلفن مستقیم : 66482120
 تلفن : 66465355  داخلی 314
 
سونوگرافی:

نام مسئول فنی سونوگرافی: آقای دکتر عباس هنربخش

نام پزشکان سونوگرافی:
آقای دکتر بهزاد تن قطاری
خانم دکتر الینا نیکوکار
آقای دکتر عباس هنربخش

منشی:
خانم لیلا جاهد فعال
خانم ناهید سیفی


آنژیوگرافی :

نام مسئول فنی آنژیوگرافی: آقای دکتر شکرالله امیدی
نام سرپرستار آنژیوگرافی: آقای فریبرز مخیر

معرفی  پرسنل آنژیوگرافی:

پرستار:
خانم اعظم اصلانی- آقای مهدی ابراهیم زاده- آقای فخرالدین نصیرزاده

تکنسین:
آقای خسرو تهرانی

کمک بهیار:
خانم فاطمه فلاح

منشی:
خانم لیلا لشکری-خانم آیلار اصلانی 
 

مشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید