کلینیک فوق تخصصی

کلینیک فوق تخصصی

کلینیک فوق تخصصی

معرفی واحد کلینیک فوق تخصصی :

نوع بیماران مراجعه کننده :

بیماران گوش وحلق وبینی و جراحی آندوسكوپی سینوس و قاعده جمجمه ، بیماران ریوی ، بیماران گوارشی

نام مسئول علمی بخش : آقای دکتر بیژن محمودی  متخصص داخلی /گوارش

نام سر پرستار بخش : خانم  تخشا کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح پرستار:2-بهیار  1-پرستار    1-منشی   1-خدمات

تعداد پرسنل در شیفت عصر بهیار :1-خدمات  1- منشی  1-پرستار


معرفی پزشکان کلینیک فوق تخصصی :

( آقای دکتر عباس تحصیلی ( متخصص داخلی گوارش

( آقای دکتر محسن وزیر نظام ( متخصص گوش وحلق وبینی 

( خانم دکتر اكرم متموله (  فوق متخصص ریه
 
( آقای دکتر شهرام میر مومن (  فوق تخصص گوارش
 
( آقای دکتر حبيب الله مقدسي ( متخصص گوش حلق و بيني
 
( آقای دکتر بيژن محمودي ( متخصص داخلی گوارش
 
 
معرفی  پرسنل کلینیک فوق تخصصی :

پرستاران :

سر پرستار : خانم  تخشا

تكنسين آندوسكوپي:

آقای رستمی  -خانم همتی 


  منشی :

  خانم  عابدینی - خانم رحمتی


این واحد شامل قسمت های زیر می باشد :

 کلینیک ریه (معاینه ) -اتاق کلینیک اندوسکوپی بینی وسینوس،
 
کلینیک گوش وحلق وبینی :  آندوسكوپی بيني سینوس و قاعده جمجمه
 
كلينيك گوارش :گاستروسكوپي،كولونوسكوپي،برداشتن پوپليپهاي گوارشي،ercp،خارج كردن سنگ هاي صفراوي و peg گذاري

اتاق انجام اسپیرومتری، اتاق انجام اندوسکوپی های گوارشی ،

اتاق انجام برونکوسکوپی ، بیوپسی پلور و بیوپسی کبد ،

 بیماران اندو سکوپی گوارش - انبار ،

 پرستاری- اتاق انتظار بیماران

 رژیم گاستروسكپی

  ناشتا 6 تا 8 ساعت 

رژیم كلونوسكوپی

مشاهده عكس زير

 

 

 

 

 

مشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید