خدمات توریسم سلامت

خدمات توریسم سلامت

خدمات توریسم سلامت

دپارتمان بیماران بین المللی IPD

 

 

گردشگری سلامت به چه معناست؟به مسافرت افراد از محل دائم زندگی خود جهت حفظ، بهبود یا حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از 24 ساعت و كمتر از یك سال گردشگری سلامت گفته می شود.

سازمان جهانی گردشگری ( WTO ) به طور خاص، گردشگری سلامت را چنین تعریف می کند : استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی ) منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد  که بیش از 24 ساعت است  به طول می

انجامد .

 

واحد :IPD  International Patient Department 

واحدی در مؤسه پزشكی است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های لازم جهت ارائه خدمات

تشخیصی و درمانی به بیماران خارجی است.

كمیته گردشگری سلامت هر دوماه یكبار برگزار می گردد و اعضای كمیته شامل:

دكتر سهراب نقی زاده )پزشك (IPD

دكتر فرشید شعبانی(مدیرعامل)

خانم یعقوبی نژاد (كارشناس IPD)

خانم یعقوبی نژاد (مدیر اجرایی)

زهره مقدم (پرستار IPD)

مژده صیادی (مدیر پرستاری)

زهره مقدم (سوپروایزر كنترل عفونت)

مهندس امید علایی (مسئول IT)

غزاله حامد (مسئول پذیرش)

ربابه موسایی(مسئول مدارك پزشكی)

طیبه موسوی (مسئول ترخیص)

--

 

طبق مصوبات كمیته گردشگری هزینه ارائه خدمات برای بیماران بین الملل در این مركز برابر با هزینه درمان بیماران ایرانی و طبق كتاب ارزش های نسبی سلامت میباشد.

تلفن دفتر بیماران بین الملل: 

سمیرا رئوفی             332 -66465355

شماره تماس مستقیم:  66951039

فاكس:                     66482114 

IPD.madaen@gmail.com

مستندات

لینک دانلود:     فرایندهای واحد

 لینک دانلود : آیین نامه تاسیس

 لینک دانلود : آیین نامه بیمارستان

 

 

 

جهت دانلود تعرفه خدمات بیمارستانی بر روی لینک زیر کلیک نمایید 

 تعرفه +خدمات

مشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید