فوق تخصصی کلیه

معرفی پزشکان

جدید ترین اخبار و اطلاعیه های بیمارستان را در این بخش مشاهده کنید.

دكتر مصدق جباری

دكتر مصدق جباری

بیماریهای داخلی و كلیه و فشار خون
صفحه 1 از 1
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا