هفته جهانی شیر مادر


هفته جهانی شیر مادر
تاریخ ثبت: 1401/05/12
تعداد بازدید: 1377


هدف از نامگذاری این روز تشویق مادران به تغذیه فرزندان خود از این موهبت الهی است.
 "آن ونمن" مدیر اجرایی یونیسف: «هفته جهانی تغذیه با شیر مادر همچنین به ما فرصتی می دهد تا خانواده ها و مردم را از مزایای تغذیه زود هنگام و انحصاری با شیر مادر آگاه کنیم و یونیسف به حمایت، ترویج و پشتیبانی از تغذیه با شیر مادر متعهد است.»اهمیت تغذیه با شیر مادر به لحاظ داشتن مواد پروتئینی و ویتامینی بسیار، بیش از سایر غذاها برای نوزادان توصیه شده است. پزشکان  می گویند کودکانی که در دوران نوزادی از شیر مادر تغذیه می شوند، از میزان هوش و توان جسمی بالاتری نسبت به سایر نوزادانی که از دیگر منابع غذایی تغذیه می کنند، بر خوردارند.
سال هااست که نقش اساسی تغذیه با شیر مادر در رشد وسلامت کودکان وهمچنین سلامت مادران شناخته شده است . وبه تنهائی درشش ماه اول تولد برای شیرخوار کافی است ودر شش ماه دوم تولدانرژی لازم پنجاه درصد از شیر مادر وپنجاه درصد از تغذیه تکمیلی تامین میشود . آموزش به مادران هنر است که به مادران گفته شود همه مادران قادر به شیر دادن هستند وباید این باور به مادران تفهیم گردداز طرف دیگر حمایت جامعه از زنان وحمایت خانواده از مادران اهمیت ویژه دارد .نکته مهم دیگر آموزش کارکنان بیمارستان ها ومراکزبهداشتی درمانی  است که بتوانند پاسخ گوی مادران  به گونه صحیح باشند چرا که در دو تا سه هفته اول تولد مهمترین زمان سوال برانگیز مادران خواهد بود . 
با عنایت به  هفته جهانی شیر مادر ( 7-1 آگوست)  که در کشور ما مصادف با 16-10 مرداد ماه می باشد و شعار جهانی سال 2020 ،" سیاره ای سالم با حمایت با شیر مادر " حمایت همه جانبه کلیه اقشار جامعه جهت ترویج تغذیه باشیر مادر وظیفه همگانی محسوب میگردد

تصاویر بیشتر


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید