خدمات توریسم سلامتخدمات توریسم سلامت
 
دپارتمان بیماران بین المللی IPD

گردشگری سلامت به چه معناست؟ به مسافرت افراد از محل دائم زندگی خود جهت حفظ، بهبود یا حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از 24 ساعت و كمتر از یك سال گردشگری سلامت گفته می شود.

سازمان جهانی گردشگری ( WTO ) به طور خاص، گردشگری سلامت را چنین تعریف می کند : استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی ) منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد که بیش از 24 ساعت است به طول می

انجامد .  

 

واحد :IPD  International Patient Department 

واحدی در مؤسه پزشكی است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های لازم جهت ارائه خدمات

تشخیصی و درمانی به بیماران خارجی است.

كمیته گردشگری سلامت هر دوماه یكبار برگزار می گردد و اعضای كمیته شامل:

دكتر سهراب نقی زاده)پزشك (IPD

دكتر فرشید شعبانی(مدیرعامل)

سمیرا رئوفی(كارشناس IPD)

دكتر سعید خان محمدی(مدیر اجرایی)

فاطمه نصیری(پرستار IPD)

مژده صیادی (مدیر پرستاری)

طیبه موسوی (مسئول ترخیص)

امید علایی(مسئول IT)

غزاله حامد (مسئول پذیرش)

ربابه موسایی(مسئول مدارك پزشكی)

خانم امیر جمشیدی(پرستار IPD)

خانم نعمت اللهی (پرستار IPD)

 

 

طبق مصوبات كمیته گردشگری هزینه ارائه خدمات برای بیماران بین الملل در این مركز برابر با هزینه درمان بیماران ایرانی و طبق كتاب ارزش های نسبی سلامت میباشد.

تلفن دفتر بیماران بین الملل:  

سمیرا رئوفی  66463600

IPD.madaen@gmail.com

برای دانلود مستندات لطفا اینجا کلیک کنید 

 

لینک دانلود آیین نامه تاسیس


لینک دانلود آیین نامه بیمارستان


*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا