كنترل عفونت مدائنكنترل عفونت مدائن


کنترل عفونت

پرسنل جدیدالورود یک هفته بعداز شروع به کار جهت ازمون توانمندی اولیه کنترل عفونت  به واحد کنترل عفونت (واقع در نیم طبقه ی اول ، مجاور دفتر پرستاری )  نزد سو پر وایزر کنترل عفونت (خانم مقدم) مراجعه نموده و ازمون توانمندی اولیه انجام و اموزش های لازم ارائه  ودر صورت نیاز اقداما ت اصلاحی و اثر بخشی نیز انجام شده و پرونده بهداشتی تشکیل  می شود

*تیم کنترل عفونت بیمارستان:

تیم کنترل عفونت دربیمارستان متشکل از اعضای زیر می باشد و ماهانه تشکیل جلسه می دهد

1- پزشک کنترل عفونت (رئیس تیم - دکتر مسعود مردانی متخصص بیماری های عفونی)

2-سوپروایزر کنترل عفونت (زهره مقدم کارشناس پرستاری)

* تعریف عفونت بیمارستانی:

عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و در اثر واکنش های بیماری زا مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن در بیمارستان ایجاد می شود به شرطی که :

- حداقل 24 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود .

- در زمان پذیرش ، فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماری در دوره نهفته خود نباشد .

* چهار نوع عفونت اصلی بر اساس تعاریف استاندارد NNISالف)عفونت ادراری

  ب) عفونت محل زخم

  ج) ذات الریه ( پنومونی)
 PNEU-PNEU         

  د) عفونت خونی*رعایت بهداشت دست:

-شستن دست با آب و صابون   Hand wash :

با مقدار کافی مایع صابون (حدود 2 تا 3 سی سی که در گودی کف دست جای می گیرد ) کلیه سطوح دست ، لابلای انگشتان ، دور انگشت شصت ، روی ناخن ها ، زیر ناخن ها ، دور مچ به مدت 60-40 ثانیه شسته و سپس آبکشی می شود - با حوله کاغذی یکبار مصرف دستها ر کاملا خشک نمایید - با همان دستمال کاغذی استفاده شده شیر آب را ببندید و سپس آنرا در سطل آشغال بیندازید

موارد شستن دست با آب و صابون  :

در صورت رویت آلودگی واضح دستها با مواد پروتینی یا کثیفی دست ها/ قبل از غذا خوردن/ بعد از رفتن به دستشویی/ در صورت شک مواجهه با هر باکتری اسپورزا /پس از هر 5 یا 6 بار راب کردن دست با محلول الکلی ، یکبار شستشوی دست مفید است

 

:    HAND RUB-

با مقدار کافی محلول کلیه سطوح دست ، لابلای انگشتان ، دور انگشت شست ، روی ناخن ها و دور مچ به مدت 30-20 ثانیه ضد عفونی می شود محلول Hand rub فقط روی دست خشک استفاده می شود


: Hand rub

مزایای استفاده از محلول الکلی


فعالیت سریع وسیع الطیف بودن /ویژگی های میکروب شناسی عالی /عدم احتمال بروز مقاومت میکروبی /سهولت رعایت بهداشت دست ها را در مواردی که محدودیت دسترسی به آب و سینک دستشویی وجود دارد . کاهش هزینه ها با توجه به صرفه جویی حاصل از عدم ضرورت استفاده از حوله و دستمال یکبار مصرف

*اقدامات لازم در هنگام مواجهه شغلی :

1. شستشوی زخم با صابون و آب ولرم ( نه فشار نه ماساژ ) ،شستشوی غشاء مخاطی با آب فراوان یا نرمال سالین،از هیچ ماده ی ضد عفونی کننده استفاده نشود، در صورت پاشیده شدن مایع در دهان مایع را بیرون بریزید ، در شیفت صبح به سو پر وایزر کنترل عفونت و در شیفت عصرو شب  به سو پر وایزران بالینی اطلاع داده شود تا با بررسی میزات تیتر انتی بادی اقدامات لازم انجام شود

گزارش بیماری های فوری و غیر فوری:

تعدادی از بیماری ها از نطر شیوع حائز اهمیت و جزء  موارد فوری اطلاع تلفنی به مرکز بهداشت می باشند کادر پرستاری  موظفند در هر ساعتی از شبانه روز این موارد را به سوپروایزر کنترل عفونت یا سوپروایزر شیفت اعلام و ایشان موارد را به واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت جنوب 66480134 اطلاع دهند .

بیماری هایی که بایستی سریعا به صورت فوری ( تلفنی ) گزارش شوند :

شک به  فلج شل حاد/ سرخک /سندرم سرخچه مادر زادی /منژیت /

وبا ( التور ) /بوتولیسم /سیاه زخم/ تنفسی/ کزاز نوزادان/ مالاریا /

دیفتری /آنفولانزای پرندگان/ تب زرد/ طاعون /تیفوس/ هر نوع حیوان گزیدگی/

تب های خونریزی دهنده ی ویروسی/ شیستوزومیازیس/ عوارض متعاقب ایمن سازی سایر بیماری های واگیر/ در صورت مشاهده افزایش موارد کم کاری /

بیماری هایی که بایستی سریعا به صورت کتبی گزارش شوند :

بیماری های واگیر :

سل ،  سیاه سرفه ،تیفوئید ، انواع هپاتیت های ویروسی ، ایدز و عفونت HIV ، بیماری های آمیزشی ، سالک و کلاآزار ، تب مالت ، سیاه زخم جلدی ، جذام ، کزاز بالغین ، شیگلوز ، پدیكولوز ،لپتوسپیروز ، فاسیولازیس ، کیست هیداتیک ، تب راجعه ، عوارض متعاقب ایمن سازی ( غیر از موارد فوری ) و ...

دستورالعمل ضدعفونی در بخش ها:

در هر بخش برنامه نظافت هفتگی توسط سرپرستار مشخص گردد

پمفلت های آموزشی کنترل عفونت:

پمفلت بیماری ابولا


*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا