گردشگری سلامت

گردشگری سلامت

گردشگری سلامت

گردشگری سلامت  به مسافرت افراد از محل دائم زندگی خود جهت حفظ، بهبود یا حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از 24 ساعت و كمتر از یك سال گفته می شود.
سازمان جهانی گردشگری ( WTO ) به طور خاص، گردشگری سلامت را چنین تعریف می کند : استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی ) منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد – که بیش از 24 ساعت است – به طول می انجامد .
 :  International Patient Department 
واحدی در مؤسه پزشكی است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران خارجی است.
واحد بیماران بین الملل  در بیمارستان ها  با هدف ارتقاء سطح  کیفی  خدمات  درمانی، کاهش  زمان  انتظار  خدمات  درمانی، افزایش  رضایتمندی  پزشکان،  پرسنل  و  بیماران بین الملل می‌باشد که به‌عنوان یک ‌راه کار مناسب در برابر چالش های گردشگری پزشكی در سطح بین‌المللی مورد پذیرش و تأکید است.
وظیفه این واحد ایجاد هماهنگی‌های لازم در ارائه کلیه خدمات به بیماران بین الملل و بیماران با خدمات ویژه (ارائه خدمات بدون نوبت- در بخش ویژه- پیگیری پس از درمان بیماران) می باشد؛ این واحد به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران بین الملل از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت پس از عمل است.
آیین نامه تاسیس و راه اندازی این واحدها (در 22 ماده و 14 تبصره) در ایران از دی ماه سال 94 به بیمارستان ها از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده است و از اواخر سال 94 و اوایل سال 95 بیمارستان های دارای مجوز فعالیت قانونی جذب بیمار بین الملل را طبق آیین نامه شروع کردند. ایجاد این واحد در بیمارستان‌ها علاوه بر کمک به جذب بیمار بین الملل توسط بیمارستان ها، تعامل بهتر و نزدیکتر با تسهیل‌گران توریسم درمانی اعم از راهنمایان گردشگری، آژانس های مسافرتی و شرکت‌های تخصصی می‌باشد.
تیم گردشگری سلامت در بیماستان مدائن شامل افراد زیر می باشد:
دكتر سهراب نقی زاده )پزشك (IPD دكتر فرشید شعبانی(مدیرعامل)
سمیرا رئوفی(كارشناس IPD) دكتر سعید خان محمدی(مدیر اجرایی)
فاطمه نصیری(پرستار IPD) مژده صیادی (مدیر پرستاری)
فاطمه نصیری(سوپروایزر كنترل عفونت) مهندس امید علایی (مسئول IT)
غزاله حامد (مسئول پذیرش) ربابه موسایی(مسئول مدارك پزشكی)

مشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید